Без рубрики

Надрукована монографія “Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України: організаційні та правові аспекти”

Государственная поддержка развития морехозяйственного комплекса Украины

За підтримки Громадської організації “Всеукраїнський центр економічного права” надрукована монографія “Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України: організаційні та правові аспекти”..   Монографія підготовлена колективом вчених кафедри господарська права і процесу Національного університету “Одеська юридична академія”: д.е.н., проф. О.М. Кибік (п 2.1, 2.2, 3.1), д.ю.н, проф….
Read more