Наукові висновки

  • Підготовка наукових висновків

Громадська організація “Всеукраїнський центр економічного права” може здійснювати підготовку наукових висновків з різних правових питань у сфері правового забезпечення економічних відносин (в т.ч. з питань договірного права, конкурентного права, корпоративного права тощо).

Основним критерієм для вибору об’єкта наукових висновків є актуальність справи та її надзвичайна важливість для розвитку економіки, подолання колізій та побудови правової держави.

Наукові висновки можуть бути використані для посилення правової позиції у господарському процесі, а також в інших формах вирішення спорів (при розгляді справ в органах АМКУ, у третейськіх судах).

Наукові висновки з правових питань не є доказами у розумінні ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, а тому можуть бути залучені до матеріалів справи заінтересованою особою у якості письмового пояснення на будь-якій стадії господарського процесу (в т.ч. на стадії касаційного перегляду актів господарських судів та на стадії перегляду справ Верховним Судом України).

Наукові висновки розробляються кандидатами та докторами юридичних наук під загальним керівництвом доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, члена науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України, члена науково-консультативної ради при Верховному Суді України, арбітра Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України Подцерковного Олега Петровича.

  • Приклади наукових висновків

2014 рік

1. Справа про дорогоцінні метали та платіжні зобов’язання: науковий висновок щодо неоднакового застосування статті 32 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”.

Висновок (підготовлений проф. О.П. Подцерковним) на запит ВСУ (справа № 6-34цс14). Завантажити (PDF).

Постанова ВСУ від 25 червня 2014 р. по справі № 6-34цс14 (правова позиція у висновку підтримана). Завантажити.

 2. Справа про оренду земельної ділянки комунальної власності без проведення аукціону: науковий висновок щодо неоднакового застосування ст. 124 Земельного кодексу України .

Висновок (підготовлений проф. О.П. Подцерковним та Д. Ю. Сіюшовим) на запит ВСУ(справа № 3-22гс14). Завантажити(PDF).

Постанова ВСУ від 3 червня 2014 р. по справі № 3-22гс14 (правова позиція у висновку підтримана). Завантажити.

2013 рік.

1. Справа про нарахування позикових процентів за договірними відносинами поставки: науковий висновок щодо неоднакового застосування ст.ст. 8, 536, 1048 ЦК України .

Висновок (підготовлений проф. О.П. Подцерковним) на запит ВСУ. Завантажити(.PDF).

Постанова ВСУ від 2 липня 2013 р. по справі № 3-11гс13 (правова позиція у висновку підтримана). Завантажити.

2. Справа про розірвання договору оренди земельної ділянки у разі зміни власника нерухомих споруд, розташованих на земельній ділянці : висновок щодо неоднакового застосування ст.ст. 120, 141 ЗК України, ст.ст. 377 ЦК України, ст.ст. 31, 32 Закону України “Про оренду землі”.

Висновок (підготовлений проф. О. П. Подцерковним та Д. Ю. Сіюшовим) на запит ВСУ (справа № 3-15гс13). Завантажити(.PDF).

Постанова ВСУ від 20 серпня 2013 р. по справі 3-15гс13 (правова позиція у висновку підтримана). Завантажити.

3. Справа про плату за оренду землі та нормативну грошову оцінку: висновок щодо неоднакового застосування ст. 13 Закону України “Про оренду землі”.

Висновок (підготовлений проф. О. П. Подцерковним та Р.В. Тарнавським) на запит ВСУ (справа № 3-34гс13). Завантажити (.PDF) .

Постанова ВСУ від 3 грудня 2013 р. по справі № 3-34гс13 (правова позиція у висновку підтримана). Завантажити.

2012 рік

1. Cправа про одночасне застосування пені і штрафу: висновок щодо неоднакового застосування ст. 539 ЦК України.

Висновок (підготовлений проф. О.П. Подцерковним) на запит ВСУ (справа № 3-24гс12). Завантажити(.PDF).

Постанова ВСУ від 27 квітня 2012 р.  по справі № 3-24гс12 (правова позиція у висновку підтримана). Завантажити.

2. Справа про розірвання договору оренди при порушенні оплати: висновок щодо неоднакового застосування ст. ст. 651, 782, 783 ЦК України та ч.3 ст. 26 Закону України  “Про оренду державного та комунального майна.

Висновок (підготовлений проф. О.П. Подцерковним та Ю. З. Драпайло) на запит ВСУ (справа № 3-26rc12). Завантажити(.PDF).

Постанова ВСУ від 8 травня 2012 р. по справі № 3-26гс12 (правова позиція у висновку підтримана). Завантажити.

2011 рік.

1. Справа про нарахування процентів за грошовим зобов’язанням після рішення суду: науковий висновок щодо неоднакового застосування ч.2 ст. 625 ЦК України.

Висновок (підготовлений проф. О.П. Подцерковним) на запит ВСУ (справа № 3-116rc11). Завантажити(.PDF).

Постанова ВСУ від 14 листопада 2011 року по справі № 3-116гс11 (правова позиція у висновку підтримана). Завантажити.

2. Справа про позов як форму пред’явлення вимоги у зобов’язанні: науковий висновок щодо неоднакового застосування ч.2 ст. 530, ч.2 ст. 693 ЦК України

Висновок (підготовлений проф. О.П. Подцерковним,  А.О. Байдеріним та Ю.З. Драпайло) на запит ВСУ (справа № 3-127гс11). Завантажити(.PDF).

Постанова ВСУ від 28 листопада 2011 року по справі № 3-127гс11 (правова позиція у висновку підтримана). Завантажити.