Сергій Шкляр увійшов до складу Ради з питань судової реформи

Член Громадської організації “Всеукраїнський центр економічного права” Шкляр Сергій Володимирович увійшлов до складу Ради з питань судової реформи, створення якої затверджено Указом Президента України від 27 жовтня 2014 року № 826/2014.

Відповідно до пункту 3 Положення про Раду з питань судової реформи, затвердженої вищевказаним Указом Президента України основними завданнями Ради є:

1) підготовка та подання Президентові України пропозицій стосовно стратегії реформування судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів, розроблення планів дій щодо впровадження цієї стратегії;

2) сприяння налагодженню ефективного механізму взаємодії державних органів, інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій з питань підготовки і реалізації стратегії реформування судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів;

3) підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів, розгляд і оцінка пропозицій та ініціатив державних органів, інститутів громадянського суспільства і міжнародних організацій із зазначених питань;

4) здійснення моніторингу впровадження та аналізу ефективності реалізації в Україні стратегії реформування судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів, досягнення цілей такого реформування;

5) забезпечення інформування громадськості та міжнародної спільноти про стан розроблення, реалізації і зміст стратегії реформування судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів.

Побажаємо Сергію Володимировичу успіхів у відповідальній роботі з реформування судової системи України.